‘Bijdragen aan vitale en toekomstvaste sector zorg en welzijn’

PGGM heeft zijn portaal voor arbeidsmarktdata het afgelopen jaar verder uitgebouwd. Doel is om werkgevers in de zorg te ondersteunen met data voor strategisch HR-beleid. ‘We proberen verzuim en uitstroom te verlagen door relevante data beschikbaar te stellen en te analyseren.  Te weinig handen aan het bed is namelijk nog steeds een van de grootste problemen in de zorg,’ aldus PGGM CEO Edwin Velzel.

Hij wijst op het verhoogde risico van uitstroom van personeel als gevolg van de ervaren werkdruk. De gastheer en facilitator van het Seneca-congres wil bijdragen aan meer werkplezier en aantrekkelijker werkgeverschap. Ook stimuleert PGGM via het congres samenhang en samenwerking in de zorg.

Begin dit jaar heeft PGGM het bedrijf Vernet overgenomen dat advies geeft over ziekteverzuimbeleid en de inzet van personeel. Daarnaast beschikt Vernet over een schat aan data die de afgelopen jaren zijn verzameld. Die bieden nieuwe mogelijkheden aan het platform. Tevens heeft PGGM samen met zes partners een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de persoonlijke fitheid van personeel in de zorg. 

Het plan is om data over ziekteverzuim van zorgorganisaties te leveren aan pensioenfonds PFZW zodat die verwerkt kunnen worden in een ‘PFZW-scenariotool’, een module waarmee zorginstellingen straks voorspellingen kunnen doen aan de hand van ontwikkelingen in de zorgvraag en de arbeidsmarkt. Uiteindelijk moet het via het portaal mogelijk zijn om specifiek op functieprofielen, bijvoorbeeld dat van een ic-verpleegkundige een voorspelling te doen van de verwachte uitstroom, en ook van de sectoren waar mensen gaan werken.

Daarnaast heeft PGGM de ambitie om de gidsfunctie voor werknemers in de zorg verder te ontwikkelen. Zo komen vanuit ledenorganisatie PGGM&Co allerlei vragen om ondersteuning, bijvoorbeeld als het gaat om ‘financiële fitheid’. En om antwoord te geven op een al langer levende vraag uit de samenleving zijn dit jaar stappen gezet om de mogelijkheden voor beleggingen in de zorg te verkennen. Een kleine groep medewerkers kijkt of investeringen gebundeld kunnen worden zodat ze belegbaar worden. Want dat is enkel interessant wanneer het volume groot is. Het thema dat bij eventuele beleggingen in de zorg centraal staat, is ‘het verkleinen van de zorgkloof’.