Wat houden we vast?

Na de coronacrisis liggen de prioriteiten indringender op tafel. Het is nu zonneklaar wat het eerst moet worden aangepakt. Organisaties moeten veel meer investeren in de zeggenschap van verpleegkundigen. Bestuurders hebben de verantwoordelijk om een format te zoeken voor het overleg met hen, zegt hoogleraar Bianca Buurman. ‘We moeten de GGD beter borgen, de zeggenschap overdragen aan centrumgemeenten. En er is meer buffercapaciteit nodig,’ adviseert José Manshanden, directeur van GGD Amsterdam. Voor hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes moeten we meer vergtrouwen op de kracht van gemeenschappen. ‘Realiseer je dat samenwerking altijd anders ontstaat dan je denkt.’  Mirella Minkman, directeur onderzoek en innovatie bij kennisinstituut Vilans stelt dat je dieper moet analyseren welk schaalniveau past bij integrale zorg. Bestuursvoorzitter Joep de Groot van CZ wil doorpakken. ‘Zorgverzekeraars en aanbieders moeten inhoudelijk in gesprek.’ Hij roept hen op aan de tafel te gaan zitten voor een gemeenschappelijke innovatieagenda.