Hoe gaan we de zorg toekomstbestendig maken?

Oplossingsrichtingen en tips voor de praktische uitvoering liggen klaar. Er zijn genoeg ervaringen om te delen. ‘Maak alles digitaal. En als jij als zorgaanbieder dat niet doet, doet een nieuwkomer van buiten de zorg het wel.’’ Dat is de boodschap van Willem Peter de Ridder, directeur van bureau Future Studies. ‘Let op hoe je zakendoet, de inhoud van je boodschap is veel minder belangrijk. En heb oog voor de nieuwe eisen die aan professionals worden gesteld en kijk hoe je hen kunt meenemen in de veranderingen,’ zegt adviseur Anouk op het Veld. ‘Begin gewoon in je eigen wijk, je eigen dorp maar houdt het herkenbaar voor de inwoners,’ aldus Jan Smelik, oprichter van Austerlitz Zorgt. ‘Gun elkaar wat en respecteer bestaande initiatieven,’ is een van de conclusies van Sophia de Rooij die het visionaire en de praktische uitvoering verbindt in de regio Twente. ‘Nuanceer de concurrentie, werk met zijn allen toe naar een maatschappelijke doelstelling,’ voegt Jaap Winter, hoogleraar Ondernemingsrecht daar aan toe.