‘Ander beleid bij andere omstandigheden’

‘Als er één tijd is dat we elkaar moeten raadplegen is het nu,‘ aldus dagvoorzitter Martin van Rijn bij de opening van het twintigste Seneca congres. De jubileumeditie van het congres waarop bestuurders en beleidsmakers in een besloten setting discussiëren en zich laten inspireren door sprekers, vindt plaats kort na het beheersen van de eerste fase van de corona pandemie. De zorgsector hijgt nog na en langzaam wordt duidelijk wat de gevolgen zijn. Van Rijn geeft aan dat het congres wil stilstaan bij wat de afgelopen maanden is gebeurd en tegelijk een verkenning wil uitvoeren naar de zorg van morgen. De lange termijn problemen zijn immers niet van tafel.  En met een verwijzing naar Seneca: ‘Het is niet onverstandig van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderen.’ Naar enige tijd later blijkt, staan we vlak voor nieuwe maatregelen van het kabinet om het groeiende aantal besmettingen in te dammen.