‘Omarm elkaars initiatieven’

De regio zit vol met mensen die graag met elkaar verder willen. Ga samen zitten om de gemeenschappelijke uitdagingen vast te stellen en zorg dat je het slim verbindt met elkaar. ‘Gun elkaar wat,’ aldus Sophia de Rooij. Zij legt uit hoe in Twente een brede samenwerking voor de zorg ontstaat.

De bestuursvoorzitter van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente en tevens hoogleraar interne geneeskunde met de leerstoel geriatrie/ouderengeneeskunde, heeft ervaring opgedaan met projecten waarbij over de schotten heen georganiseerd moest worden zoals het Hospital at Home project in Groningen. ‘Je kunt schotten slechten maar dat is best ingewikkeld,’ zegt De Rooij.

Ze geeft aan dat momenteel tal van crises samenkomen. Er is een tekort aan geschikte huisvesting voor ouderen en ook op de arbeidsmarkt is sprake van een kloof tussen de behoefte aan zorg en de beschikbare capaciteit. ‘Wat dat laatste betreft is een ‘beetje crisis’ niet zo’n grote ramp want we krijgen nu veel meer aanmeldingen voor de vacatures.’

Ook in Twente komt een aantal uitdagingen samen. In de regio wonen 628.000 mensen waarvan de helft in grote steden. Er vindt een sterke vergrijzing en ontgroening plaats. De beroepsbevolking krimpt en er is een tekort aan huisartsen. Medisch Spectrum Twente, het grootste ziekenhuis in het gebied, heeft zijn eigen problematiek. Terminale patiënten bijvoorbeeld moeten acht dagen wachten op een plaats in een hospice. En dan zijn er nog de nodige organisatorische en bestuurlijke knelpunten.

In mei vorig jaar heeft zij in de lokale pers een oproep gedaan aan betrokken partijen om samen de schouders te zetten onder de verbetering van de zorg voor ouderen. ‘Het is vijf voor twaalf als we dat op eigen houtje blijven doen, was de boodschap. ‘Dit werd door veel mensen erkend en herkend,’ aldus De Rooij. De oproep tot bestuurlijke coördinatie kreeg bijvoorbeeld bijval vanuit de gemeenten die er last van hebben dat veel bestuurlijke overleggen plaatsvinden zonder sturing op resultaat.

In januari van dit jaar zijn alle betrokken partijen bij elkaar gekomen, inclusief alle zorgwethouders, om te werken aan een gezamenlijk plan voor ‘Het huis van Twente’. Met als doelstelling: meer gezonde levensjaren voor de Twentenaar. Dat moet worden bereikt door een actiegerichte aanpak per thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld preventie en leefstijl en acute ouderenzorg.

De Rooij: ‘Het is ingewikkeld om vanuit meerdere perspectieven aan hetzelfde doel te werken. Maar het helpt het als je vooraf op tafel legt wat voor jou ingewikkeld is en ook als je bestaande initiatieven omarmt en elkaar wat gunt. Tegelijk is het verstandig om vast te stellen dat niet alle aanbod nodig is en dat je KPI’s benoemt die betekenisvoller zijn.’  Momenteel kijkt een stuurgroep welke concrete actiepunten kunnen worden geformuleerd. De gebruikers kijken mee, in de vorm van de Twentse Noabers, een coöperatie van burgerinitiatieven. In de plannen voor het Huis van Twente wordt nadrukkelijk meegenomen wat een gemeenschap zelf voor elkaar kan boksen. In oktober zullen extra middelen worden aangevraagd bij verzekeraar Menzis die al bij het project is betrokken.