Publicaties

Klik rechts om de congresverslagen van vorige edities te lezen.

Seneca Congres 2018

De deelnemers van Seneca Congres 2018 zijn zich al lang bewust van de onvermijdelijkheid om de zorg te vermaatschappelijken en vermenselijken. Er zijn geen grenzen… Een aantal is al in die beweging, migreert aan alle kanten, bleek uit de boeiende en verrassende lezingen.
Hoe verhoudt zich deze beweging tot de talloze regels, en ook kaders van het zorgdomein? Hoe wordt men nog meer een onderdeel van dat holistische geheel dat een mensenleven nu eenmaal is? Dat kan niet als partij alleen; dat kan louter in samenwerking. Maar hoe gaat die georganiseerd worden? Verbindingen met andere maatschappelijke domeinen. Van heel groot belang? Maar verdraaid lastig voor hen die het zorgdomein altijd als heel speciaal, als bijna uniek hebben gezien. Loslaten blijkt vasthouden. Het nog beter doen door niet alles waar je goed in bent, vast te houden. Voor deze en andere essentiële uitdagingen, onder meer deze nieuwe verbindingen, had Seneca 2018 alle aandacht.