PGGM wil ook in de individualiseringstrend zorgen voor goede pensioenen

Aan de hand van nieuwsberichten over de arbeidsmarkt en big data in de zorg en hoe goed de zorg nu werkelijk luistert en omgaat met cliënten, roept Velzel de deelnemers op om deze thema’s te benoemen binnen het thema van het congres. “Reflecteer op samenwerken, de nieuwe concurrentie. Steun elkaar en deel zaken met elkaar. Hier, op dit congres moeten we elkaar moeilijke vragen durven stellen.”
Velzel vertelt over zijn zorg over het tekort aan mensen in de zorg, maar hij heeft ook gezien dat de zorgsector leert vanuit het verleden, bijvoorbeeld aan de kant van de Inkoop. Dat stemt hem optimistisch.
Velzel vraagt zich af of zorgmedewerkers die vaak zo gepassioneerd met hun werk bezig zijn, ook met passie over hun pensioen nadenken. Want dit is belangrijk. Er is veel armoede bij ouderen in Europa, hoewel dat gelukkig meevalt in Nederland. Het geheim? De tweede pijler in ons pensioenstelsel: de bedrijfspensioenfondsen. Wij zijn in Nederland verplicht om daaraan deel te nemen. Dat is weliswaar bevoogdend, maar het gevolg is wel dat we op ons 67ste genoeg geld hebben om een goed leven te kunnen leiden. Dat is het voordeel van dit ‘ouderwetse’ systeem. Velzel ziet ook dat toch een meerderheid van de Nederlanders vindt dat het huidige pensioenstelsel hervormd moet worden.
Daar zijn redenen voor: we worden ouder, wat druk zet op het systeem. Het rendement uit het verleden zal niet gemakkelijk meer haalbaar zijn en er is de opkomst van grote organisaties met een kleine balans (Facebook et cetera), er is dus minder vraag naar geld, wat geld goedkoper maakt. Om nog maar te zwijgen over de nieuwe strenge regimes van DNB inzake onder andere de rekenrente.

Hoe ziet het pensioen van de zorgprofessional er over tien jaar uit?
Hoe ziet PGGM die toekomst van bijvoorbeeld de verplichtstelling? De bedrijfstak Zorg & Welzijn is, samen met de sector en CAO-tafel, werkgevers en werknemers verantwoordelijk voor 2,5 miljoen mensen. Bedrijfstakken regelen zaken voor de achterban. Wat gebeurt er als onze bedrijfstak, zoals dat nu al voorkomt, fragmenteert? Er zijn bijvoorbeeld al klinieken die vragen om een eigen pensioenregeling. Als die fragmentering doorgaat, waarschuwt Velzel, ga je van de verplichtstelling af. Dat is uiteindelijk een race naar de bodem. En wanneer je dan ook nog de premies verlaagt naar bijvoorbeeld 6 of 7%, is de kans op een goed pensioen heel klein.
PGGM en PFZW hebben in de toekomst dus mogelijk te maken met een enorme explosie aan partijen waar ze zaken mee moet doen en met het feit dat door de individualiseringstrend mogelijk binnen tien jaar de verplichtstelling eraf gaat. “Dit is onze puzzel, onze uitdaging”, stelt Velzel.

De meerwaarde van PGGM
Velzel constateert dat wanneer straks de markt nog verder open gaat, de huidige positie van PGGM en PFZW wat betreft het zorgen voor de collectieve pensioenen van mensen die in de zorgsector werken, kan wegvallen. Er zullen meer partijen op de markt komen. “Wat kunnen wij dan voor u doen zodat u niet voor bijvoorbeeld 10% korting bij ons weggaat? Wij willen een vaste waarde voor u zijn. Daarom wil ik in dialoog met u gaan over de vraag wat jullie van ons willen. Hoe kunnen wij helpen bij ziekteverzuim, bij arbeidsongeschiktheid, wat heel veel geld kost, en bij investeringsvraagstukken.”
Daarvoor heeft PGGM de nodige producten ontwikkeld, zoals een database over Arbeidsongeschiktheid en dienstverbanden en beschikt het over een investeringsvermogen om te helpen bij investeringsvraagstukken.