Slotdebat

Discussieleider Martin van Rijn opent het debat met de opmerking dat de laatste lezing ons aan het denken moet zetten en vraagt Winter hoe hij dat zelf regelde ten tijde van zijn voorzitterschap bij de VU. Winter vertelt dat toen hij in 2013 als voorzitter begon, er sprake was van een explosieve situatie omdat veel medewerkers ontevreden waren over de bureaucratie die hen overspoelde. Dit resulteerde in een bezetting in 2015. “Ik was als voorzitter ‘natuurlijk’ schuldig aan zaken waar mijn mensen last van hadden. Ik heb 1,5 jaar alleen maar geluisterd naar de mensen en heb heel veel ellende aangehoord over zaken die niet deugden. Na een tijdje dat te hebben aangehoord vroeg ik: ‘Hoe zou je het wel willen?’ Daar had niemand over nagedacht. Als ik ze vroeg om mee te denken, bleken ze daar geen tijd voor te hebben. Het is dus onze taak als bestuurder, concludeerde ik, om te bedenken hoe het anders moet. Ik heb een Kafka-knop ingesteld. Dat houdt in dat wanneer iemand een regel niet snapt, we hem afschaffen en gaan bekijken wat er gebeurt. Medewerkers zagen dat we serieus overbodige regels wilden afschaffen. Daarnaast heb ik een ander verhaal over de universiteit bedacht dan die van een instelling die alleen maar een aantal mensen erdoorheen jast. Ook ‘bildung’ hebben we als belangrijk element ingebracht. Mensen vertelden me daarna dat ze zaken weer ter discussie durfden te stellen, durfden te vertellen waarom ze iets niet meer gingen doen zoals het altijd ging. Ik raad u, bestuurders, aan om ook op die manier te gaan kijken. Dan verandert er wat! Docenten en zorgprofessionals zijn eindeloos veel tijd kwijt aan het maken van verslagen. Ik heb mijn mensen uitgedaagd: wat vinden jullie dan een beter evaluatieproces? Ze kwamen uit op intervisie en heel korte verslagleggingen. Daardoor veranderde hun werkelijkheid.“
Martin van Rijn rondt daarna Seneca Congres af. “Het draait eigenlijk steeds rond één thema: luister naar mensen. We hoorden vandaag Eelco Damen en Johan Wakkie die beiden in een moeilijke sector werken, maar als je dat voegt bij het verhaal van Jaap Winter, is de conclusie dat goede leiders altijd letten op de menselijke factor in de organisatie.”
Van Rijn daagt de deelnemers uit om de komende maanden elkaar te vertellen wat ze als bestuurder in hun organisatie hebben veranderd naar aanleiding van de lezingen op dit congres: ”Ook daarvoor maken we geen format, maar doe het gewoon! Vertel over een paar maanden wat je anders hebt gedaan.” Van Rijn vraagt de deelnemers dit na de kerst door te geven aan de organisatie van Seneca Congres, die een terugkoppeling daarvan zal organiseren. “Ziehier de meerwaarde van dit Seneca Congres.”