WELKOM IN DE ZORG

Wat zijn de uitdagingen in het personeelsbeleid gelet op alle veranderingen die zich voltrekken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt? Organisaties binnen en buiten de zorg staan voor de opgave om medewerkers mee te nemen in alle veranderingen. Speciaal in de zorgorganisaties is een uitdaging hoe houd ik mijn medewerkers vitaal en gemotiveerd bij een toenemende werkdruk?

Janine Vos, CHRO van de Rabobank vertelt hoe de bank de medewerkers is gaan herwaarderen. Joke Boonstra en Maurice van den Bosch schetsen vanuit hun ervaring een toekomstvisie gecombineerd met voorbeelden van de concrete aanpak in en om hun ziekenhuizen. ‘Ik zie bij professionals veel bereidheid om te veranderen,’ aldus Van den Bosch.