SAMENWERKEN HET NIEUWE CONCURREREN

Als bestuurders beter samenwerken met de collega’s van andere zorgorganisaties zijn veel problemen in de zorg oplosbaar.  Maar niet zondermeer. Jet Bussemaker, de nieuwe voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving signaleert schurende stelsels en een teleurgestelde burger. Ab Klink is wijs geworden door de praktijk kritisch geworden over overleg met alle partijen aan tafel. Toch ziet hij genoeg perspectief voor een nieuwe aanpak.

Laurens Waling en Gaston Remmers gooien als vertegenwoordigers van jonge ondernemers oude dogma’s over samenwerking overboord door vooral praktisch te denken. En veel te proberen. ‘Omarm de onzekerheid,’ adviseert Remmers, die van burgers onderzoekers wil maken.