'Zorg menselijker maken met behulp van technologie'

Anders organiseren? Zo doe je dat. Geïnspireerd door het gedachtengoed van innovatie expert Clayton Christensen heeft bestuursvoorzitter Esther Talboom van Saltro het bedrijf Twihc (Together we innovate healthcare) opgericht. ‘Zorg kan juist veel menselijk worden door gebruik te maken van technologie.’

Ze is begonnen als huisarts. In 2011 is ze overgestapt naar diagnostisch centrum Saltro, ooit begonnen als laboratorium voor huisartsen en nu werkzaam vanuit 200 locaties verspreid over het land. De organisatie heeft veel geïnvesteerd in technologie. ‘Ik geloof heel erg in holistische zorg mits goed georganiseerd’, aldus Talboom.

Om disruptie mogelijk te maken bij de organisatie heeft ze buiten Saltro een apart bedrijf opgericht met als opdracht om op zoek te gaan naar disruptieve innovaties die de zorg beter maken. Het idee is dat echte disruptie pas ruimte krijgt als mensen ‘out of the box’ mogen denken en processen en diensten opnieuw kunnen ontwerpen zonder gehinderd te worden door huidige taken of een bestaande cultuur. Bijzonder is dat zij zelf mede aan de tekentafel zit bij de initiatieven die Twihc ontwikkelt. ‘Ik heb daar een eigen speeltuin. Dat vergt hygiëne op bestuurlijk niveau. Binnen de raad van bestuur hebben we ‘red flags’ afgesproken om ervoor te zorgen dat beslissingen over de spin-off op een zakelijke manier worden genomen.’

Een van de projecten van Twihc is ‘DirectLab, een dienst voor mensen die zelf diagnostiek willen aanvragen. Zo wordt een Soa-test aangeboden. De uitslag en het behandeladvies worden digitaal gecommuniceerd. Een ander initiatief is HomeLab, een dienst waarbij mensen ook zelf diagnostiek kunnen aanvragen maar waarbij de huisarts toestemming moet geven, bijvoorbeeld voor het testen op bloedarmoede. Huisartsen uit verschillende leeftijdscategorieën zijn bij de testfase betrokken. Esther Talboom: ‘Ik denk dat dit initiatief landelijk is op te schalen.’