'Jullie hebben goud in handen'

Bij de Rabobank maken 1600 functies plaats voor 25 rollen. Het is een van de handvatten om mensen mee te nemen in alle veranderingen, meer flexibel werk te organiseren en te focussen op de krachten van mensen. . De medewerker ook behandelen als klant. Een reis door je organisatie door de ogen van de medewerker, zegt Janine Vos, Chief Human Resources Officer (CHRO) van de Rabobank. 

Ze somt een aantal belangrijke trends op: organisaties worden netwerkorganisaties, de robotisering gaat verder, privacy en transparantie worden belangrijk terwijl tegelijk een herwaardering plaatsvindt van vakmanschap en meer aandacht is voor inclusie. ‘Inclusie’ betekent dat mensen als mens willen worden gezien en niet als cohort.  ‘Inclusie’ wordt vaak vergeleken met ‘diversiteit’. Ik zie het zo: ‘diversiteit’ is dat je wordt uitgenodigd voor een feestje en ‘inclusie’ betekent dat je je op je gemak voelt en dat je durft te dansen.’

De Rabobank houdt vier keer per jaar een enquête onder haar medewerkers om vragen te stellen over de werksituatie en de beleving ervan. Als iemand wil vertrekken wordt gevraagd wat de bank kan doen om mensen te behouden. De bank wil met medewerkers een gesprek aangaan over vakmanschap, vitaliteit en verandervermogen. ‘Als je de drie ‘v’s’ aandacht geeft, ontstaat vertrouwen. Zo creëer je werkgeluk en ‘empowerde’ medewerkers,’ aldus Vos. Ze wil dat medewerkers geëngageerd raken. Dan zijn ze gelukkiger en dan doen ze hun werk beter. De bank gaat dit gesprek ook aan met medewerkers boven de 46 jaar die gemiddeld meer dan 13 jaar op een functie zitten. ‘Je kunt stilstaan bij hun talent en vakmanschap en je wilt dat mensen dan tot de conclusie komen dat als zij willen veranderen de bank daarbij zal helpen.’

Om mensen gepassioneerd te laten zijn, hebben ze betekenisvol werk nodig, stelt Vos. ‘Ze hebben een doel nodig. Wat dat betreft hebben jullie, bestuurders, ‘goud in handen.’ Mensen in de zorg kunnen het geluk van andere mensen beïnvloeden.  Ook wijst ze op het belang van rolmodellen. ‘Vertrouwen in jou als leider komt als je het goede voorbeeld geeft.’ En haar algemene advies: neem je HR-afdeling serieus en ze zullen je het geluid van de medewerker laten horen. Indien je dit niet doet, zal enkel de operationele kant van mensen aan bod laat komen. Dat zal niet de winnende energie zijn.’