'We hebben slimme coalities nodig'

Het OLVG, het ziekenhuis met de grootste SEH van Nederland, werkt aan nieuwe organisatievormen om zorg te decentraliseren. ‘Ik ervaar bij professionals veel bereidheid om te veranderen. Als geen ander voelen ze dat het zo niet anders kan,’ aldus Maurice van den Bosch, interventie-radioloog en bestuursvoorzitter van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam.

De vraag naar zorg in Amsterdam zal tot 2030 naar verwachting met 14% stijgen. Streven is om die groei af te remmen door de inzet van eHealth, nieuwe technologie, en het overhevelen van zorg naar de eerste lijn. Het ziekenhuis heeft net als collega-instellingen te maken met een tekort aan verpleegkundigen. Er zijn zorgen over burn-outs van medewerkers door de verhoogde werkdruk in een werkomgeving die steeds complexer wordt.

Van den Bosch zoekt daarom naar methodes om de complexiteit te reduceren. In de meerjarenstrategie 2019-2022 zijn vier kernambities benoemd: doorontwikkeling locaties waarbij in 2030 in Amsterdam West één 24/7 SEH zal zijn gevestigd, portfoliokeuzes door te prioriteren en te digitaliseren, werken aan teams van vitale en gemotiveerde medewerkers en het toewerken van een rond specialismes georganiseerde instelling naar een patiëntgerichte organisatie die deel uitmaakt van het zorgnetwerk rond een patiënt.

Hij mikt vooral op slimme coalities ondersteund door technologie. Er is een virtuele fractuurkliniek opgezet waarbij herhaalconsulten zijn verplaatst. Verpleegkundigen helpen patiënten thuis met een chemokuur. En samen met Cordaan en Zilveren Kruis  is een ‘virtual ward’ opgezet voor in eerste instantie de behandeling thuis van longpatiënten. De virtual ward is een platform voor zelfzorg, coaching, telemontoring en netwerkzorg voor de hele stad dat de komende jaren veel groter kan worden. ‘We kunnen ook huisartsen laten inpluggen. Het gaat erom: hoe krijgen we een gezonde stad en hoe organiseren we dat en hoe doen we dat met behulp van een goede uitwisseling van data.’