Onzekerheden in perspectief

‘Het lijkt of het lijstje met veranderingen in de buitenwereld steeds langer wordt en dat uitdagingen steeds urgenter worden. Dat vraagt om reflectievermogen van bestuurders en om beantwoording van de vraag. Wat doen we ermee,’ aldus dagvoorzitter Martin van Rijn van Seneca in zijn inleiding bij de negentiende editie van het Seneca congres in De Lutte. Als voormalig bestuursvoorzitter van PGGM is hij nauw betrokken gebleven bij de Seneca congressen die tot doel hebben vernieuwingen in de zorg te versnellen vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappelijke context waarin wordt gewerkt. PGGM is mede-initiatiefnemer en facilitator van het congres voor zorgbestuurders en - beleidmakers. Voorzitter Joanne Kellermann het Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaat tijdens de inleiding van het congres dieper in op de veranderende samenleving waarin groepen verdwalen in de complexe wereld van pensioenen, zorg en sociale voorzieningen. PGGM-bestuursvoorzitter Edwin Velzel zoekt de verbindingen; wil zorginstellingen grip laten krijgen op hun HR-beleid door gestructureerde data aan te leveren.