'Vraag gewoon of mensen meer willen werken'

Wieteke Graven is partner bij McKinsey & Company en oprichter van Stichting Het Potentieel Pakken. Vanuit deze stichting is een initiatief rondom deeltijd in de zorg gelanceerd. Als het lukt vrouwen gemiddeld meer uren te laten werken, worden de personeelstekorten veel kleiner.

Wieteke heeft onderzoek gedaan naar de kansen die er liggen wanneer deeltijdwerkers in de zorg meer gaan werken. In Nederland werken circa 900.000 vrouwen, vooral in kleine deeltijdbanen. Ongeveer de helft van de vrouwen werkt minder dan 25 uur. Op basis van een enquête onder de leden van PGGM&CO – met een response van 17.500 leden - concludeert zij dat één op de vier deelnemers aan de enquête per direct bereid is meer uren te werken. ‘Er is veel potentieel. Zeker bij werknemers jonger dan 30 jaar en in de groep tussen 45 en 54 jaar. Zij geven aan gemiddeld 6 uur meer te willen werken,’ aldus Graven. Tegelijk is er ook een grote groep (31% van de deelnemers) die aangeeft juist minder te willen werken. ‘Dit zijn vooral medewerkers tussen 30 en 39 jaar met jonge kinderen. Zij zoeken flexibiliteit. Driekwart wil wel meer werken als ze dat later weer kunnen aanpassen.’ Belangrijke voorwaarde voor de deeltijdwerkers is beloning, rooster, flexibiliteit en een prettige werkomgeving. ‘Werkgevers kunnen deze factoren grotendeels beïnvloeden,’ aldus Graven.

Ze is verbaasd dat medewerkers momenteel niet wordt gevraagd om langer te werken. ‘Ongeveer 3000 werknemers die meer willen werken, werken in een organisatie die kampt met grote personeelstekorten. Alle aandacht is gericht op werving. ‘De gemiddelde werknemer heeft geen idee wat het oplevert als zij bijvoorbeeld twee uur meer gaat werken.’

Het ligt wel aan de manier waarop je het vraagt. Je moet medewerker niet vragen: ‘wil je je aantal uren verhogen van 28 naar 30’. Je moet vragen: ‘zou je twee uur of meer uren meer willen werken want dan kunnen we een bed openen’. Met andere woorden: plaats je verzoek in de context van het werk en maak zodoende duidelijk hoe belangrijk de bijdrage van de medewerker is om tot een gezamenlijke prestatie te komen.

Zij heeft experts uit verschillende richtingen achter het project gekregen; deskundigen van ondermeer PGGM, EY, Randstad, Lloyens Loef, OCW, CNV en McKinsey & Company denken mee. Sinds mei zijn er ‘living labs’ bij Vierstroom Zorg Thuis en bij Erasmus mc thema Dijkzigt om te onderzoeken wat de exacte wensen zijn van de medewerkers bij deze organisaties en om effectieve oplossingen te ontwikkelen.  ‘We willen de aanpak codificeren zodat ze overdraagbaar wordt naar andere zorginstellingen,’ aldus Graven. ‘Daarnaast gaan we onze bevindingen publiceren.

In de discussie met de zaal blijkt dat het project nogal wat los maakt. De reacties variëren van ‘ik ga hier in het HR-beleid mee aan de slag’ tot de opmerking dat uitbreiding van uren vooral geschikt is voor uitwisselbare functies. Wieteke nodigt geïnteresseerde partijen die bij willen dragen aan het initiatief, in contact te treden,  zowel kandidaat-instellingen voor de tweede fase van het project als talent voor het team dat het project uitvoert’ Wieteke Graven