'Mensen laden te weinig op'

Willem van Rhenen, Chief Health Officer van de Arbo Unie en hoogleraar Engagement & Productivity aan Business Universiteit Nyenrode, gebruikt graag de metafoor van de batterij om uit te leggen dat mensen geen burn-out krijgen omdat ze te veel werken maar dat doordat ze te weinig opladen.

‘Bestuurders moeten leidinggeven aan bevlogenheid,’ zegt Van Rhenen. Hij constateert dat het werk voor veel mensen verandert en dat de psychische klachten toenemen. ’We zijn wat aan het afsomberen.’ Hij legt uit dat mensen hun eigen ambitie projecteren op die van de organisatie maar dan moet de ambitie van de organisatie wel gecommuniceerd zijn en te begrijpen. Een goede collectieve ambitie heeft een heldere focus, is inspirerend en relevant en beschrijft de waarden van een organisatie.

Hij geeft aan dat mensen vooral overspannen raken als competence (leren, bijblijven), autonomie en verbondenheid (gezelligheid, verbinding met de baas) wegvallen. Met veel uren werken heeft het volgens hem niet zoveel te maken. Mensen die geëngageerd zijn kunnen heel veel werk verzetten en zich dan nog goed voelen. ‘Er is een groot verschil tussen feiten en beleving. Zoek naar wat mensen intrinsiek bezighoudt, geef ze een gevoel van maximale autonomie,’ adviseert Van Rhenen.

‘Met mensen die overspannen zijn, kun je beter de metafoor van de batterij bespreken dan die van de balans. Hij vertelt het voorbeeld van de overspannen engineer die hij ‘spelen met technisch lego’ voorschrijft. Dat is voor de engineer een manier om te ontspannen en energie op te laden. Na twee weken technisch lego was de engineer herboren. ‘Het gaat om het aanboren van de ‘resources’, zegt Van Rhenen.