Mirella Minkman

De Corona crisis laat zien dat de opgave van de zorg is om maatschappelijke opgaven centraal te stellen. De kennis die daarvoor nodig is, is waarde(n)vol en vraagt naast input uit drie bronnen (wetenschap, expert kennis en ervaringskennis) vooral een weging van waarden. Zorg organiseren vraagt het vertrekpunt van integraliteit, dat niet alleen gaat over slimmere processen maar over inrichtingsvraagstukken, het heroverwegen van schaal en het voorkomen van schaalverwarring en over passende governance. In de kern hiervan ligt de -vaak ontbrekende- aandacht voor de onderliggende waarden, als de drivers voor gedrag in netwerksamenwerking. We blijken veel minder eensgestemd te zijn over die waarden, dan het lijkt. Dat is wel van vitaal belang om juist het goede te doen voor onze minder vitale medemens.