senecacongres.nlsitemap
senecacongres.nlsitemap

Interviews vóór het Seneca Congres 2015

 • Voorzitter

  “De boodschap van dit Seneca Congres aan bestuurders is dat juist zij zich de rol moeten aanmeten van vernieuwer in de zorg.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “De overheid heeft het zorgsysteem hervormd; bestuurders moeten het nu afmaken met professionals en patiënten, met innovatieve keuzes voor een toekomstbestendige gezondheidszorg.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Data verzamelen is niet voldoende, we moeten uit die big data kennis en wijsheid onttrekken, zodat we zorg beter, doelbewuster en effectiever maken en kosten drukken.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Ik geloof in zelfsturende teams met gedecentraliseerd bestuur op lagere niveaus. Betere efficiency, een hoger rendement en meer tevredenheid bij de medewerkers én cliënten zijn het resultaat.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Het is de competentie van de bestuurder om maximaal gebruik te maken van de veranderingen, zonder dat je precies weet wat de impact is van de golven aan veranderingen die steeds sneller op je afkomen.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Ik wil op het Seneca Congres graag een filosofisch antropologisch debat voeren om bestuurders te prikkelen tot een bredere denkwijze. Daarbij wil ik morele kwesties niet uit de weg gaan.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “De verantwoordelijk- heid moet weer naar de zorgprofessional die de verantwoording draagt. De zorgprofessional en de cliënt weten wat nodig is en zijn in staat te doen wat moet gebeuren. Daar heb je geen manager voor nodig.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Bij de voorbereiding van de decentralisatie van de zorg is bij de verschillende partijen veel onderschatting geweest. Daarnaast leent marktwerking zich slecht voor een doelmatige middelenbesteding in een regio.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “In Zweden bepaalt het provincieparlement hoe de zorg regionaal is ingericht en maakt de keuze waar het geld aan wordt besteed. Door die focus kun je ver vooruitkijken en heel gerichte, concrete plannen maken.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Beleid is dat de kwetsbare oudere langer thuis blijft wonen. Maar bij Amsta kan het gebeuren dat zes ME’ers een cliënt van zijn bed lichten. Dat is ook realiteit.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “De zorg moet anders georganiseerd worden: van professionele zorg naar geïntegreerde zorg voor elkaar. Technische ontwikkelingen helpen ons die sociale veranderingen goed te plannen en te organiseren.”

  Lees het hele interview
 • Seneca Congres wordt gefaciliteerd door: