senecacongres.nlsitemap
senecacongres.nlsitemap

Vooruitblikken op Seneca Congres 2017

 • Spreker

  De vooruitblik van Martin van Rijn volgt.

  Lees verder
 • Spreker

  Stigmatisering van ouderen staat maatschappelijke vernieuwing in de weg

  “Veel organisaties beginnen eindelijk te begrijpen dat een ouder wordende bevolking een (commerciële) kans is.”

  Lees verder
 • Spreker

  Praat me niet van duurzame inzetbaarheid

  We hebben elkaar zoveel te bieden? Zo luidt de toch wat onzekere ondertitel van het Seneca Congres 2017. Dat vraagteken is wel terecht.”

  Lees verder
 • Spreker

  No more Sheeping
  We need 3D-Management Heroes

  “De wereld om ons heen verandert sneller en sneller. Van 2D-Vlak naar 3D-Chaotisch. Van groei op basis van 2D-Verbeteren naar duurzame groei op basis van 3D-Innovatie.”

  Lees verder
 • Spreker

  Goede performance in weer en wind

  “Het blinde vertrouwen in dokters en andere zorgprofessionals bestaat niet meer. Vertrouwen van patiënten en de samenleving moet dus blijvend worden verdiend.”

  Lees verder
 • Spreker

  (Geen) ruimte voor talent?!

  “Het huidige hrm-beleid in zorginstellingen schiet tekort. Angst voor maatwerk staat stimulatie van talent in de weg.”

  Lees verder
 • Spreker

  De olifant in de kamer!

  “Kiezen voor de zorg vraagt niet alleen verstandig kijken naar het verleden om daaruit lessen te trekken voor de toekomst. Het vraagt wellicht ook moed waarheden te zien waarvan men geneigd is liever weg te kijken.”

  Lees verder
 • Spreker

  Het tijdsgewricht, de toekomst en het nieuwe leiderschap

  “Bestuurders in deze tijd zijn niet bang om angst te hebben en onderkennen hun angsten. Ze zijn niet bang voor confrontaties, tegenstand, verlies of twijfel.”

  Lees verder
 • Spreker

  Welkom in de zorgtrein: gelieve vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen

  “Als het lukt de zorg weer in een ‘high trust society’ om te vormen, zal werven en behouden van talent gemakkelijker gaan.”

  Lees verder
 • Spreker

  Cultuur eet strategie & beleid als ontbijt

  “Welke rol speelt cultuur bij het succesvol voortbestaan van organisaties?”

  Lees verder
 • Spreker

  Lang leve de manager!

  “In de dogmatische beweging naar gedistribueerd leiderschap en zelfsturing lijkt de manager in de zorg het kind van de rekening te worden.”

  Lees verder
 • Spreker

  We zeggen geen NEE aan de voordeur

  “We zeggen geen NEE aan de voordeur is een heel bewuste keuze van enkele jaren geleden, die zeer bindend werkt binnen onze fusieorganisatie.”

  Lees verder
 • Spreker

  Echt een kwestie van heel anders kijken

  “Wat zijn de huidige ontwikkelingen in de wereld van werk? Hoe organiseren we werken, leren, zorgen en uitrusten in de (nabije) toekomst? Hoe kunnen organisaties met deze ontwikkelingen omgaan?”

  Lees verder

Interviews vóór het Seneca Congres 2016

 • “Zijn we op weg naar een volledig andere invulling van het concept ‘zorg’ zoals we dat in de afgelopen vijftig jaar hebben opgebouwd? Meer afgestemd op persoonlijke behoeften en met grotere variatie - weg van een 'one size fits all'?"

  Lees het hele interview
 • “Een goede bestuurder staat stil bij zijn eigen waarden. Veranderingen vinden sowieso plaats, meestal ondanks het management; niet dankzij.”

  Lees het hele interview
 • “De goede oude tijd komt nooit meer terug. We moeten weer leren om elkaar verhalen te vertellen over mens-zijn.”

  Lees het hele interview
 • "1. De cliënt neemt zelf de lead en de regie in de zorg. 2. De technologische ontwikkelingen naar zeer hoogwaardige huis-, tuin- en keukentechnologie, die gebruikersvriendelijk en goedkoop is, zal stelling 1 verder versterken.”

  Lees het hele interview
 • “De toenemende heterogeniteit in de bevolking vraagt om een nieuwe invulling van het begrip ‘solidariteit', gebaseerd op 'modern paternalisme'. in plaats van one size fits all; dat geldt in de zorg net zo goed als bij de pensioenen.”

  Lees het hele interview
 • “Aanhoudende onzekerheid over de beschikbaarheid van zorg is meer ontwrichtend dan we ons realiseren. De gehele zorg kan maar beter snel onder regionale regie.”

  Lees het hele interview
 • Victor Frankl: “Ik zou een specialist willen definiëren als iemand die door de bomen het bos niet meer ziet.” Oliver Sacks: “There is only one rule: one must always listen to the patient.”

  Lees het hele interview
 • “We luisteren op de omgekeerde manier naar zorgbehoevenden. Wat kwetsbare ouderen willen is tegenwoordig belangrijker dan wat ze nodig hebben.”

  Lees het hele interview
 • “Wij geloven in de kracht van medische netwerken, waarbij de beste zorg voor de patiënt altijd voorop staat. Het Radboudumc ontwikkelt zich van universitair medisch centrum tot universitair medisch netwerk.”

  Lees het hele interview
 • “In de rechtsstaat staat behandeling van burgers zonder aanziens des persoons centraal, in de verzorgingsstaat gaat het juist om behandeling met aanziens des persoons.”

  Lees het hele interview
 • Inspiratiebron: “Old power is held by a few. New power isn't held by a few, it's made by many. New leaders facilitate power, not own it.”- van Jeremy Heimans

  Lees het hele interview
 • “Bizar dat wij zo hardnekkig vasthouden aan een verrichtingensysteem terwijl we allen weten dat het een perverse prikkel is die de zelfzorg en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt helaas niet ten goede komt.”

  Lees het hele interview
 • “We willen in de drivers seat van ons leven, ook als we patiënt zijn geworden. Opheffen van blokkades tegen digitalisering in de zorg is een topprioriteit.”

  Lees het hele interview
 • "Waarom heeft de zorgsector het eigen imago zo slecht op orde? Een slecht imago maakt meer kapot dan je lief is. De mensen in de zorg verdienen beter."

  Lees het hele interview

Interviews vóór het Seneca Congres 2015

 • Voorzitter

  “De boodschap van dit Seneca Congres aan bestuurders is dat juist zij zich de rol moeten aanmeten van vernieuwer in de zorg.”

  Lees het hele interview
 • “De overheid heeft het zorgsysteem hervormd; bestuurders moeten het nu afmaken met professionals en patiënten, met innovatieve keuzes voor een toekomstbestendige gezondheidszorg.”

  Lees het hele interview
 • “Data verzamelen is niet voldoende, we moeten uit die big data kennis en wijsheid onttrekken, zodat we zorg beter, doelbewuster en effectiever maken en kosten drukken.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Ik geloof in zelfsturende teams met gedecentraliseerd bestuur op lagere niveaus. Betere efficiency, een hoger rendement en meer tevredenheid bij de medewerkers én cliënten zijn het resultaat.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Het is de competentie van de bestuurder om maximaal gebruik te maken van de veranderingen, zonder dat je precies weet wat de impact is van de golven aan veranderingen die steeds sneller op je afkomen.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Ik wil op het Seneca Congres graag een filosofisch antropologisch debat voeren om bestuurders te prikkelen tot een bredere denkwijze. Daarbij wil ik morele kwesties niet uit de weg gaan.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “De verantwoordelijk- heid moet weer naar de zorgprofessional die de verantwoording draagt. De zorgprofessional en de cliënt weten wat nodig is en zijn in staat te doen wat moet gebeuren. Daar heb je geen manager voor nodig.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Bij de voorbereiding van de decentralisatie van de zorg is bij de verschillende partijen veel onderschatting geweest. Daarnaast leent marktwerking zich slecht voor een doelmatige middelenbesteding in een regio.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “In Zweden bepaalt het provincieparlement hoe de zorg regionaal is ingericht en maakt de keuze waar het geld aan wordt besteed. Door die focus kun je ver vooruitkijken en heel gerichte, concrete plannen maken.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “Beleid is dat de kwetsbare oudere langer thuis blijft wonen. Maar bij Amsta kan het gebeuren dat zes ME’ers een cliënt van zijn bed lichten. Dat is ook realiteit.”

  Lees het hele interview
 • Spreker

  “De zorg moet anders georganiseerd worden: van professionele zorg naar geïntegreerde zorg voor elkaar. Technische ontwikkelingen helpen ons die sociale veranderingen goed te plannen en te organiseren.”

  Lees het hele interview
 • Seneca Congres wordt gefaciliteerd door: