Sprekers eerdere edities

Het Seneca Congres kent elk jaar een nieuw prikkelend thema, waar inspirerende sprekers hun licht over laten schijnen. Op deze pagina vindt u de bijdragen van de diverse sprekers. 

Seneca Congres 2017

Kiezen voor de zorg - We hebben elkaar zoveel te bieden?


De zorg en de arbeidsmarkt. Dit thema wordt in de lezingen op talloze verschillende en boeiende manieren belicht. Hoe zorgen we voor bestaande medewerkers? Hoe kunnen zij vitaal hun pensioen halen? Vooral de 50-plus medewerkers hebben het zwaar: de beeldvorming over hen is slecht, de uitval is groot, evenals de druk. Oudere dokters wordt lage inzetbaarheid verweten, maar het is nog erger: hun sterke kanten, zoals empathie, kunde en Urteilskraft worden overruled door bureaucratie en verharding en verzakelijking. Daarnaast worden zij bij problemen alleen gelaten: de sector is een low trust, high penalty-sector geworden waar het onderlinge vertrouwen slecht is. Dat moeten we veranderen om ook die nuttige, oudere medewerkers te behouden. Daarnaast zijn er de nodige olifanten in de sector die het optimaal functioneren van de zorg en zorgprofessionals tegenwerken. We kennen die olifanten. Maar wanneer pakken we ze aan?