Wie zijn heden verprutst is de slaaf van zijn toekomst

‘Ouderenhuisvesting is één van de meest urgente vraagstukken op dit moment’

‘Er zijn circa 1 miljoen nieuwewoningen nodig in de jaren ’20.
Daarbij geven we prioriteit aan starterswoningen, ouderenwoningen, middenhuur en middenkoop om de doorstroming te bevorderen.’