Seneca 2021 - ‘Mee(r)doen in nieuwe verbindingen’

“We hebben gesproken over zorg en welzijn, onderwijs en veiligheid. En de conclusies zijn verrassend gelijkend. We stellen ons de retorische vraag of ieder voor zich wel gaat werken? En of er, specifiek voor de zorgsector, een fundamenteel herontwerp aan zit te komen? De vraag voor de toekomst, met de wetenschap dat je het niet alleen kunt, is hoe je het dan met elkaar oplost en hoe urgent het is?” Daarbij komt dat ook als iedere arbeidskracht kiest voor de zorg en welzijn sector de zorgvraag nog altijd groter is. Het gebrek aan handen dwingt – nu al – tot andere oplossingsrichtingen te komen.