Sprekers eerdere edities

Het Seneca Congres kent elk jaar een nieuw prikkelend thema, waar inspirerende sprekers hun licht over laten schijnen. Op deze pagina vindt u de bijdragen van de diverse sprekers. 

2022

Het thema van het Seneca congres 2022 luidde: "Meer community - minder zorg?". Seneca heeft in haar vorige edities laten zien dat de onontbeerlijke transitie van de zorg en welzijn sector niet meer een middel, maar een doel is. Innovatieve en disruptieve oplossingen kunnen niet meer alleen vanuit de sector zorg en welzijn komen. Het komt nu aan op verbinding met andere sectoren.
In 2022 nam Seneca haar deelnemers interactief mee in de belangrijke verkenning én verbinding van en naar het sociaal domein, de relatie tussen schulden en verzuim bij zorgprofessionals en de kwaliteitsstandaarden in de sector.