Eelco Damen

Verantwoordelijkheden voor kwaliteit van zorg en voor bedrijfsvoering vragen (te) veel aandacht van bestuurders en beperken hen om over sectorgrenzen heen de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Maar ook opvattingen over wat wel en niet ‘van de zorg’ is, zijn beperkend en soms veroordelend.
Cordaan werkt aan nieuwe verbindingen tussen care en cure, zorg en technologie, zorg en volkshuisvesting, zorg en wetenschap. Dat brengt risico’s en dilemma’s met zich mee…

Meer informatie: