Erik Gerritsen

“Hopelijk leidt mijn bijdrage op Seneca tot concrete, persoonlijke acties van alle deelnemers richting waarmaken van onze gezamenlijke ambitie zoals neergelegd in het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’.”

“Na een korte reflectie op wat na drie jaar SG-schap mijn beeld is van de staat van de gezondheidszorg in Nederland en van onze gezamenlijke uitdagingen, mede tegen de achtergrond van de ambities van het nieuwe Kabinet, ga ik een poging wagen om dicht op ieders huid te komen met een call to action. Hopelijk leidt dat tot concrete, persoonlijke acties van alle deelnemers richting waarmaken van onze gezamenlijke ambitie zoals neergelegd in het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Ook de rol die VWS daarbij kan/moet spelen komt aan de orde. Dit alles vanuit de stelling dat er in de (harde kanten van de) systemen niet of nauwelijks belemmeringen zijn en dat het vooral gaat om het ontsnappen uit geestelijke gevangenissen, waarin we ons collectief gevangen houden, of met andere woorden: gedragsverandering (de ‘zachte’ kanten van de systemen).”

Meer informatie: