Sjef Czyzewski

“Dat mensen niet uit losse onderdelen bestaan, is een open deur. Beleid, systemen, organisatie en financiering van niet alleen de zorg en maar ook het sociaal domein worden echter gedomineerd door fragmentatie; een wereld van onderdelen. Deze zogenoemde Systeemwereld moet verdwijnen en plaatsmaken voor een Leefwereld. Daar wordt al jaren over gesproken. En daar waar hieraan wordt gewerkt vindt die transitie (helaas) plaats vanuit de contouren van die Systeemwereld. Dat stelt uitvoerders voor (toenemende) problemen en versterkt de vervreemding ten opzichte van mensen, het leven.

Met name kwetsbare mensen – die zelf niet voldoende in staat zijn hun hulpvraag te formuleren, laat staan dat ze de hulp die ze nodig hebben weten te organiseren – zijn hiervan de dupe. Het gevolg hiervan is bekend: onvoldoende kwaliteit van hulp, nauwelijks behoud van bereikte effecten en onnodig hoge kosten.

Als het gaat om een herijking van wat tot de taken van de gezondheidszorg hoort en wat niet – ‘wat gaan we (niet)(meer) doen?’ – zal meer rekening gehouden moeten worden met het totale leven en functioneren van onder meer kwetsbare mensen in onze samenleving, in plaats van louter focus op genezing of zorg. Afscheid van grenzen, een wereld te winnen.