Doekle Terpstra

De sector zorg en welzijn is bij uitstek een mensensector. Dat veronderstelt dat medewerkers in alle opzichten gekoesterd worden en dat permanent en massief geïnvesteerd wordt in het menselijk kapitaal. Toch lijkt deze vanzelfsprekendheid in de praktijk van alle dag weerbarstig te zijn. Goed werkgeverschap, sociale innovatie, een goede borging van HRM-beleid lijkt eerder uitzondering dan regel te zijn. Hoog tijd om dit thema te agenderen in een snel veranderende arbeidsmarkt.