Henk Kamp

Henk Kamp heeft zich bijna 40 jaar als politicus ingezet voor het algemeen belang, de laatste twaalf jaar als minister. Nu doet hij dat in andere rollen, o.a. als voorzitter van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties en als voorzitter van de raad van toezicht van het Twentse ziekenhuis ZGT.