Sophie Bijloos

Goede bestuurders omarmen onzekerheid.
Omarm de onzekerheid dat besluitvorming is gedemocratiseerd. De uitkomst is aan het begin onzeker. Maar het resultaat des te meer gedragen.
Omarm als bestuurder de onzekerheid die bij de baan komt: wordt niet het instituut. Je hebt geen recht op de positie, maar je bent gelegitimeerd deze uit te voeren zolang jouw bijdrage ten dienste staat aan het primaire proces: de zorg. Van macht naar gezag.
Omarm de onzekerheid dat er geen goede oplossingen zijn, alleen maar goede gesprekken.

Seneca is een broedplaats voor grote ideeën en beleidslijnen ontwikkelt door sleutelfiguren in de zorg. Ik hoop dat mijn bijdragen de deelnemers hiervan weerhoudt en dat er in plaats daarvan wordt gezocht naar manieren om de onzekerheid aan te grijpen om in dialoog te treden en te zoeken naar maatwerkoplossingen. Mijn zoektocht is om het zorgstelsel toekomstbestendig te maken, ook voor mijn kinderen, zonder deze toekomst al vast te leggen. Een prachtige uitdaging.

Meer informatie: