Bianca Buurman

•  Een verpleegkundige in de raad van bestuur leidt tot meer zeggenschap van verpleegkundigen
•  Salaris is de belangrijkste reden dat verpleegkundigen uit mijn organisatie vertrekken
•  Zeggenschap van verpleegkundigen moet wettelijk verankerd worden
•  We moeten weer meer vertrouwen op professionele autonomie en daarom minder registeren en meten
•  Shared governance waarbij medici en verpleegkundigen gelijkwaardig participeren in bestuursraad, zoals in Martini ziekenhuis,           is waar ik naar streef in de komende 2 jaar

Meer informatie: