Jaap Winter

•  Marktwerking in de zorg heeft geleid tot een dominante sturingsoriëntatie in zorginstellingen gericht op financiële continuïteit:           de zorg staat niet (altijd) meer op de eerste plaats.
•  Ruimte in de zorg voor gemeenschap, dwz coördinatie, samenwerking, netwerken vereist een revisie van de toepassing van het          mededingingsrecht in de zorg.
•  Samenwerking van instellingen in netwerken vraagt een eigen governance inrichting.
•  De (multi-stakeholder) coöperatie kan een aantrekkelijke rechtsvorm zijn voor samenwerking van instellingen in netwerken en            voor instellingen zelf.

Meer informatie: