Joep de Groot

De COVID crisis heeft laten zien dat de zorg verrassend wendbaar was toen het echt nodig was. Toch bespreken we al jaren dezelfde problemen, zien kansen in innovatie maar de vraag is of we hard genoeg vooruit gaan. Focussen we niet teveel op innoveren in plaats van transformeren?
De Gordiaanse knoop bestaat uit een mix van moed die transformeren vraagt, de tegengestelde belangen, niet het juiste team en een echt scherp plan. Tijd om zoek te gaan naar de ‘zwaardslag’: niet door een alles omvattend plan maar op een meer ondernemende manier met partners die elkaar scherp houden en ruimte bieden voor transformatie.

•  Wij draaien ons Gordiaans vast in belangen waardoor we innovaties niet opschalen tot echte transformaties
•  Als je er met iedereen uit wil komen dan zal er door de tegengestelde belangen geen transformatie tot stand komen
•  Zorgverleners en zorgverzekeraars moeten zich meer richten op gezamenlijke doelen, een transformatie strategie en middelen en     dan ook een samenwerking die dat faciliteert.

Meer informatie: