Mirella Minkman

Maakt heel nieuwsgierig!!!!

Is natuurlijk van belang dat we dat “Inzetten van Vitaal voor Minder-Vitaal,” dat andere denken, de betrokkenheid en veel bredere inzet van de gemeenschap….dat we daarvoor willen en kunnen gaan, maar dat zoiets heel moeilijk meetbaar, controleerbaar en beheersbaar lijkt. Is dat het? Met als uitgangspunt een mogelijk aantal antwoorden op de uitdagingen van die groeiende zorgkloof; antwoorden die ons door Corona mogelijk zijn aangereikt.

Meer informatie: