Niels Lievaart

Om te leren van de COVID-19 uitbraak is er door verschillende partijen onderzoeken gedaan. Deze leveren waardevolle informatie en oplossingsrichtingen op. Door het samenvoegen van de uitkomsten neemt de relevantie van de oplossingsrichtingen toe. Daarom hebben PGGM, PGGM&CO, PFZW, Vernet, FWG Progressional People en Stichting IZZ besloten om hun eigen relevante inzichten in te brengen om deze gezamenlijk te bekijken en te bediscussiëren. Aanvullend heeft de RVS inzichten ingebracht vanuit hun expertise en raadplegingen onder hun achterban tijdens de COVID-19 uitbraak. De focus ligt op het bieden van aanknopingspunten op thema’s die het grootste effect hebben op gezond werken en goed werkgeverschap voor alle doelgroepen in de sector Zorg & Welzijn met hierin een cruciale rol voor de bestuurder.

Meer informatie: