Pieter Hasekamp

•  De corona crisis is een incident en verandert niets aan de economische vooruitzichten voor de langere termijn
•  Het volgende kabinet ontkomt niet aan ombuigingen op de zorguitgaven

Meer informatie: