Romke van der Veen

We moeten er voor waken de ervaringen tijdens de coronacrisis als vertrekpunt te nemen voor ons denken over het zorgbeleid, en breder: voor ons denken over sociaal-economisch beleid.

Het gaat bij de coronacrisis om een uitzonderlijke situatie en de vraag is vooral of de Nederlandse instituties voldoende flexibel zijn om op een dergelijke situatie te reageren. De les uit de coronacrisis moet niet zijn dat onze instituties continu voorbereid moeten zijn op een dergelijke uitzonderlijke toestand.  

Uitgangspunt voor het zorgbeleid moet zijn: de juiste zorg op de juiste plek en een beheerst gebruik van zorg. Dat roept vragen op over samenwerking, financiering, ontschotting, regionalisering, digitalisering, de arbeidsmarkt in de zorg en pakketgebruik. Die vragen komen ook aan de orde naar aanleiding van de coronacrisis, maar ze zijn toch van een andere aard. Bij de coronacrisis gaat het om een tijdelijk antwoord om zoveel mogelijk de dan benodigde zorg te kunnen leveren, voor het reguliere zorgbeleid gaat het om de vraag hoe voor de lange termijn een breed, toegankelijk en betaalbaar zorgsysteem overeind te houden.

Meer informatie: