Willem Peter de Ridder

•  We leven in de tijd van het digitaal darwinisme: wat digitaal kan, wordt digitaal en dat geldt ook voor onze gezondheid
•  Digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie leiden tot disruptie van waardeketens en businessmodellen in de zorg
•  Bestaande zorgpartijen die van binnen naar buiten denken, verliezen hun leidende rol in het ecosysteem aan data gedreven                nieuwkomers
•  In tijden van snelle verandering moet je niet zoeken naar stabiliteit, maar naar nieuwe kansen

Meer informatie: