Cees van Boven

‘Er zijn circa 1 miljoen nieuwe woningen nodig in de jaren ’20.
Daarbij geven we prioriteit aan starterswoningen, ouderenwoningen ,
middenhuur en middenkoop om de doorstroming te bevorderen.’

Meer informatie: