De complexiteit terugdringen

Voor het eerst in de 50-jarige geschiedenis van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn dreigt een korting van de pensioenen. Joanne Kellermann, PFZW-voorzitter sinds 1 juni 2019, is zich bewust van de context waarin deze maatregel misschien moet worden aangekondigd.

Ze heeft zich laten inspireren door de publicatie ‘Onrust in voorspoed’ van de denktank Denkwerk die signaleert dat mensen grip en inbedding kwijtraken. Ze krijgen een gevoel van machteloosheid. ‘Wat me raakt is dat de dreiging van segregatie al vroeg begint; bij de kinderen. Gelukkig bevat het rapport ook aanbevelingen: laat mensen participeren in de buurt of de stad, houd de kwaliteit van de overheidsvoorzieningen hoog en dring de complexiteit in de samenleving terug.’ 

Dat advies vertaalt ze naar de pensioenwereld. ‘De pensioensector heeft zaken te ingewikkeld gemaakt. Veel mensen snappen het verschil tussen AOW en pensioen niet. We moeten de complexiteit van het pensioen terugdringen. Want wat burgers niet burgers niet begrijpen vertrouwen ze niet.’ En ook de zorg raadt ze aan meer uit te leggen aan burgers.

De dekkingsgraad van PFZW was eind juli 94,8%. Kellermann: ‘Als eind dit jaar de dekkingsgraad lager is dan 94% moeten we in 2020 de pensioenen verlagen. Voor het eerst in de 50-jarige geschiedenis van het fonds. En dat terwijl we in het eerste halfjaar een rendement hebben gerealiseerd van 12%. De kortingen zullen ook de actieve deelnemers raken en de werkgevers krijgen te maken met een premieverhoging.’

Ze ziet het als de opdracht van het pensioenfonds om meer uitleg te geven en om bij de uitwerking van het Pensioenakkoord te streven naar een eenvoudiger regeling. Ook wil ze de binding met de werkgevers en de deelnemers versterken.