'P&O organisaties moeten ‘people’-organisaties worden'

Het Erasmus MC in Rotterdam is zich steeds meer bewust van de leefwereld van haar patiënten en van de vele veranderingen waarmee professionals moeten omgaan. ‘We moeten onze HR-afdelingen zo inrichten dat het ‘people’-organisaties worden,’ zegt Joke Boonstra die binnen de raad van bestuur verantwoordelijk is voor HR-beleid.

Ze is het niet eens met de stelling dat bestuurders van zorgorganisaties niet gedreven zijn om de problemen in de arbeidsmarkt aan te pakken maar ze geeft toe dat ‘we’ te reactief waren en ‘te weinig vooruitkeken’. ‘We kunnen leren van het bedrijfsleven en onze aanpak kan professioneler.’ Tegelijk bepleit ze meer nuance in de berichtgeving en discussies en voor meer onderzoek. We moeten naar evidence-based HR beleid.  

Ze schetst een beeld van de directe omgeving van het universitair medisch centrum in Rotterdam. Het is gevestigd middenin een stad die te kampen heeft met grote sociale problemen: relatief veel inwoners met een lage opleiding, kinderen die in armoede opgroeien, schuldenproblematiek, en grote verschillen in levensverwachting tussen de verschillende wijken. Een fototentoonstelling van de leefwereld van patiënten laat zien hoe groot het contrast is met de leefwereld in het gloednieuwe ziekenhuis.

Boonstra deelt de grote veranderingen waarmee de medewerkers moeten omgaan met de zaal. ‘De hoeveelheid complexe patiënten, ook met sociale problematiek, neemt toe. Dat vraagt echt wat van onze zorgverleners.’  Daarnaast zijn er ontwikkelingen als ‘superspecialisatie’ en ‘convergentie met techniek’ die zowel voor medisch specialisten als verpleegkundigen betekenen dat hun werk en werkomgeving er de komende tijd anders uit ziet. We moeten ons afvagen hoe met al die veranderingen onze professionals meer dan dertig jaar “fit to perform” blijven.’ Daar komt bij dat dat het ziekenhuis actief is in steeds meer (regionale) netwerken. Dat zijn er al ongeveer 260, en dat vraagt van professionals een verantwoordelijkheid die verder reikt dan de muren van de organisatie.  

Ze is erg positief over de regionale samenwerking ‘Raat + Daad’ van zorgorganisaties uit de verschillende sectoren in de zorg om het tekort aan MBO en HBO medewerkers aan te pakken. Het doel is om de instroom in de opleidingen met 10% te verhogen, de uitstroom met 10% te laten dalen en het opleidingsrendement met 10% te laten toenemen. ‘Bestuurders spreken elkaar er ook echt op aan, en inmiddels tekort in onze regio is met 25% teruggebracht,’ aldus Boonstra. Ook is ze positief over initiatieven van professionals om het werk- en leerklimaat in het Erasmus MC te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de inzet van een coachingsprogramma voor medisch specialisten in opleiding. ‘Het gaat er dan meer om dat je als bestuurder ruimte creëert, dan dat je hier vanuit de lijn op stuurt.’