Nick Guldemond

‘Technische ontwikkelingen gaan de samenleving slimmer en efficiënter maken’

“Het thema van Seneca Congres is interessant want de ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel en zijn ingrijpend. De vraag is: blijf je als bestuurder in de lead of maken politieke krachten en triviale partijen die beter anticiperen op de snelle veranderingen, dat onmogelijk? Zeker voor academische instellingen zijn dit zaken om goed over na te denken. Want de budgetten voor onderzoek in ziekenhuizen dalen, terwijl de rol van Brussel daarin toeneemt. Die Europese onderzoeksprogramma’s maken noodzakelijk dat regionale zorg wordt gekoppeld aan Europese en internationale netwerken. Daarnaast zoeken internationale IT, farma- en medtechbedrijven zoals Philips, Microsoft en Pfizer de samenwerking met regionale clusters waarin zorg, kennis, faciliteiten efficiënt en flexibel georganiseerd zijn. Dat vraagt een andere organisatie van zorg, onderzoek, en innovatie en acteren op regionale, nationale en internationale podia: dat is de spagaat waarin zorgbestuurders op dit moment zitten.”

Bestaande technologie met elkaar verbinden
“We staan aan de vooravond van een grote uitdaging: de economische productiviteit wordt minder terwijl door de vergrijzing een steeds grotere groep mensen een beroep doet op zorg. Door die grote vraag naar zorg, gaan we van voornamelijk professionele zorg naar geïntegreerde zorg voor elkaar: van een keten-georiënteerde zorg (0e, 1e, 2e, 3e lijn) naar netwerkzorg. Hoe organiseren we die sociale veranderingen? Ik zie daar een grote rol weggelegd voor technologie. Technische ontwikkelingen gaan ons helpen om de samenleving slimmer en efficiënter te maken, helpen ons die sociale veranderingen goed te plannen en te organiseren. De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat we goed voor onze ouders én voor onze kinderen kunnen zorgen, én goed onderwijs leveren én goede arbeidscondities behouden. Alles grijpt in elkaar, is met elkaar verbonden.
Informatietechnologie gaat bestaande technologie met elkaar verbinden, beter en slimmer toepassen zodat we naar real time interactie gaan en data snel kunnen analyseren. Om dat te laten slagen, moeten we de technologie gebruikersvriendelijker maken zodat het dichter bij de mensen komt en moeten de gebruikers vaardigheden leren om die technologie goed toe te passen. Aan beide kanten is nog veel werk te verrichten.”

‘Door het ontbreken van een geïntegreerde visie zijn we onze voorlopersrol in de zorg ten opzichte van andere regio’s in Europa aan het verliezen’

Voorlopersrol verloren
“UMC’s werken hard aan dit soort oplossingen. Maar bezien vanuit een Europese blik, zie ik dat Nederland weliswaar veruit de beste infrastructuur heeft wat betreft afzonderlijke ingrediënten zoals kennis, organisatie, technologie, en een goed opgeleide bevolking, maar het is veel te fragmentarisch. Tragisch, want daardoor profiteert Nederland niet optimaal van z’n mogelijkheden. We hebben de potentie, maar de snelheid waarmee we de zorg slimmer en beter organiseren, is veel te traag. Als we dat niet sneller gaan organiseren, lopen we kans dat de zorgkosten weer snel oplopen. Terwijl we die juist moeten terugdringen.
Ondanks al het geld dat we in de zorg steken, organiseren we de zorg nog niet goed genoeg. Nog steeds is de zorg curatief, veel te weinig preventief. Nog steeds staat de patiënt niet echt centraal. Nog steeds is de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals heel gefragmenteerd. Ik vind dat toch wel erg zorgelijk, want de gevolgen en risico’s daarvan zijn groot voor patiënten. Door het ontbreken van een geïntegreerde visie zijn we onze voorlopersrol in de zorg ten opzichte van andere regio’s in Europa aan het verliezen. Ik ben er groot voorstander van dat onze zorgbestuurders zich in andere Europese landen op de hoogte stellen van voorbeelden hoe het anders - beter - kan.”