Sprekers eerdere edities

Het Seneca Congres kent elk jaar een nieuw prikkelend thema, waar inspirerende sprekers hun licht over laten schijnen. Op deze pagina vindt u de bijdragen van de diverse sprekers. 

Seneca Congres 2015

Geïnspireerd en moedig voorwaarts!

Het thema van Seneca Congres – dat dit jaar z’n derde lustrum viert – was een goede keuze, gezien de presentaties en levendige, stevige discussies. Want de wereld rond de zorgbestuurder is fors in beweging. En daar moeten en willen bestuurders wat mee. De belangrijkste beweging is natuurlijk vooral de transitie in de zorg die volop gaande is. In het eerste hervormingsjaar is veel gebeurd, de komende jaren zal het een klus zijn voor elke zorgbestuurder om de hervorming goed te laten verlopen. Dat betekent onder meer met heel veel partijen verbinding zoeken en contact houden. Maar er is meer: ook de wereld ‘buiten’ beweegt en dat heeft consequenties voor de zorg. Dat bleek uit vele presentaties.