Sprekers eerdere edities

Het Seneca Congres kent elk jaar een nieuw prikkelend thema, waar inspirerende sprekers hun licht over laten schijnen. Op deze pagina vindt u de bijdragen van de diverse sprekers. 

Seneca Congres 2016

‘Het nieuwe besturen: allen voor één. Personalized versus standaardisatie.’

Is dit de ouderenzorg van de nabije toekomst? Een oude dame die, nadat zij boodschappen heeft gedaan voor de licht demente buurvrouw die bij haar in het seniorenwooncomplex woont, haar bloeddruk appt naar haar huisarts. Vervolgens overlegt zij via Skype met een vriend over de ontwikkelingen binnen de regionale zorgcoöperatie waar zij deelgenoot van zijn.

Jazeker. Dat is de toekomst. Althans, voor een deel. Want, zo blijkt uit de boeiende lezingen en debatten tijdens dit Seneca Congres 2016, er zal ook een groep menseninnovatie via technologie én high touch zijn die de vaardigheden niet zullen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Voor hen, de echt kwetsbaren, moeten wij, of willen wij, dus blijven zorgen. En daar gaat het om: die relatie tussen die ene cliënt en zijn of haar verwanten en die ene zorgprofessional. Een-op-een, min of meer los van de instituties. Een nieuwe toekomst. Niet rigoureus maar een evolutie, die al stevig gaande is. Een trend die knaagt aan het bestaansrecht van de instituties. En tegelijkertijd moeten die instellingen zich toch gaan vernieuwen, of in ieder geval aansluiting gaan zoeken bij nieuwe zorgaanbieders, die de technologische en digitale vernieuwingen als vanzelf toepassen. Een spannende en boeiende tijd voor zorgbestuurders, is de conclusie van veel deelnemers aan dit Seneca Congres 2016.