Olof Suttorp

‘Zorg moet niet gaan over geld, maar over mens, leven en dood’

“Bestuurders richten zich noodgedwongen te veel op hun winst-en-verliesrekening. Logisch vanuit hun verantwoordelijkheid voor een gezond financieel resultaat van de bijzonder complexe organisatie die een ziekenhuis nu eenmaal is. Daarbij krijgen ze soms ook nog eens te maken met fusies, die de bedrijfsvoering nog ingewikkelder maken. Daar komt bij: met de veelheid aan toezichthoudende instanties kom je als zorgbestuurder weinig aan werken toe. Ik vind dat het bij het besturen van een ziekenhuis vooral moet gaan om mens en zorg.”

Morele kwesties
“Ik wil op het Seneca Congres graag een filosofisch antropologisch debat voeren om bestuurders te prikkelen tot een bredere denkwijze. Bestuurders hebben de morele en maatschappelijke plicht om kritisch te kijken naar wat we met de zorg willen. Zorg moet niet gaan over geld, maar over mens, leven en dood. Hierbij wil ik morele kwesties niet uit de weg gaan, bijvoorbeeld met de vraag: moet je iemand in de nadagen van zijn leven nog wel hoogwaardige zorg bieden als zo’n behandeling 200.000 euro kost? Zou je dat geld niet anders kunnen besteden? En zou je van mensen niet mogen verlangen dat zij gedurende hun hele leven sparen voor extra zorg voor later? Bijvoorbeeld door een deel van hun pensioenopbouw te laten aanwenden voor zorg op hoge leeftijd?”

‘Ik wil dat zorgbestuurders uit hun verdedigingsstand komen en terugkeren naar hun eigenwaarde’

Consumentisme
“De marktwerking is niet de oplossing gebleken voor een betere bestuurbaarheid en kwaliteit van de zorg. In plaats van dat tarieven voor medische ingrepen en behandelingen naar beneden gingen, is er steeds meer consumentisme ontstaan. Een gevaar voor de zorg, want die is gebaseerd op solidariteit. Plotseling schoten initiatieven als paddenstoelen uit de grond en verdienen ziekenhuizen en medisch specialisten intussen goed aan de behandeling van relatief simpele zaken. Ik ben meer voorstander van het voorkómen van ziekten en aandoeningen, bijvoorbeeld door het propageren van een gezonde leefwijze met goede voorlichting vanuit de zorg. Hierbij moet je je ook afvragen wat je collectief wilt verzekeren en waarvoor ieder mens zelf zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Bewuster omgaan met leven, ziekte en dood zou de basis moeten zijn van waaruit bestuurders naar zorg kijken.”

Mentaliteitsverandering
“Mijn presentatie gaat over de vraag wat we met zijn allen aan het doen zijn in de zorg. Ik wil dat zorgbestuurders uit hun verdedigingsstand komen en terugkeren naar hun eigenwaarde. Daar hoort een zekere mate van weerbaarheid bij waarbij bestuurders best een beetje dwars mogen liggen, op weg naar een mentaliteitsverandering in de zorg. Dat lijkt me een mooie insteek voor het debat op het Seneca Congres.”