Wieteke Graven

De Nederlandse zorgsector heeft een groot onbenut arbeidspotentieel onder haar bestaande werknemers. “Deeltijd is de norm geworden, en dan ook nog veelal kleine deeltijdbanen. “Werknemers willen niet meer werken”. Is dat wel zo? Een aanzienlijk aantal zou best meer willen werken, en de voorwaarden die ze daarvoor noemen, hebben werkgevers grotendeels zélf in de hand.

In de Nederlandse zorg werken meer dan 900.000 vrouwen, veelal in (kleine) parttime banen. Deeltijd is min of meer de norm. Ondanks de enorme tekorten en het erkennen van grotere deeltijdbanen als een belangrijke oplossingsrichting daarvoor, lijkt de aandacht van de meeste instellingen nog bij ‘de voordeur’ te liggen. In mei is in een innovatieve opzet, een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en zorginstellingen, het initiatief Deeltijd in de Zorg van start gegaan. Hoe groot is het potentieel rondom meer uren? Wat zijn belemmeringen om dit potentieel te realiseren? Wat zien werknemers als voorwaarden om meer te werken? Wat zijn nu concrete oplossingen? Wat kunnen de overheid en het bedrijfsleven van elkaar leren? Eerste bevindingen worden in deze sessie gedeeld.

Meer informatie: