'Naar een gezamenlijke veranderagenda die de zorg duurzaam maakt'

Verzekeraar CZ wil met zorgorganisaties het gesprek over de inhoud van zorg aangaan om duurzame coalities te vormen. Bestuursvoorzitter Joep de Groot wil een gezamenlijke innovatieagenda. En als de ene zorgverzekeraar een goed idee heeft, moeten de anderen volgen.

Hij ergert zich aan de vele innovatieprojecten die niet tot wezenlijke verandering, tot transformatie, van zorgprocessen leiden. Volgens hem is sociale innovatie nodig. ‘Zonder sociale innovatie sleutelen we alleen maar aan de capaciteit. We zijn kampioen pilots. Als Menzis een pilot heeft gedaan, doet CZ het over.’

Hij stelt vast dat er grote uitdagingen zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Innovaties, zowel technisch als sociaal, kunnen een oplossing bieden. Een voorbeeld van sociale innovatie is de benadering van de beweging voor Positieve Gezondheid van Machteld Huber die ervan uitgaat dat het centraal stellen van de mens en zijn of haar welbevinden leidt tot andere doelstellingen en een andere gezondheidszorg. ‘De huidige aanpak van innovaties brengt ons niet de gewenste resultaten,’ aldus De Groot. ‘Opschaling blijft achter, er zijn weinig organisatie-brede programma’s, en vanuit de overheid en de verzekeraars vindt weinig coördinatie plaats.

De Groot wil dat de partijen in de zorg met elkaar gaan praten over nieuwe doelstellingen en de vervolgacties die nodig zijn om die te bereiken. ‘Ik zou inhoudelijke meningsvorming willen organiseren. Durven we essentiële vragen te stellen over de rol die gespeeld moet worden en durven we opvolging te geven aan de antwoorden? Transformatie is een ‘messy’ proces, is leren met elkaar. Dat moeten we echt gaan doen.’ Tegelijk ziet hij dat niet iedere zorgaanbieder wil transformeren. Een deel wil niet of kan het niet. ‘Ik geloof niet in alles voor iedereen.’

In de zorg is volgens hem sprake van een Gordiaanse knoop van belangen die fungeren als hindermacht bij innovaties. ‘We zijn veel te aanbodgericht in onze strategie en we richten ons te weinig op het faciliteren van innovatie. Hebben we bijvoorbeeld niet te veel UMC’s en traumacentrums?  En IC-levels op de hoogste categorie brengen, doen we dat voor de patiënt of voor onszelf? Het kan niet zo zijn dat als iemand het goede doet voor de patiënt dat hij moet bedelen bij de zorgverzekeraars. En als Menzis of een andere verzekeraar een gaaf verhaal heeft, moeten wij volgen.’

CZ wil niet wachten. ‘We hebben goed of slecht nieuws voor zorgaanbieders: wij willen duurzame coalities. We willen partijen die toelaten dat je elkaar scherp houdt en die doelen willen formuleren. We gaan dit faciliteren met contracten die opbouwen en afbouwen. Deze beweging vergt moed van ons als bestuurders en het vraagt om ondernemerschap. De klant heeft er recht op dat wij dit doen. Dit is samengevat een enorme uitnodiging aan partijen om hier iets mee te doen.’