Jan Smelik

•  We hebben niet meer zorg nodig, maar minder. Om een duurzaam zorgstelsel te realiseren moeten we nu investeren in een                gezonde samenleving.
•  Samenredzaamheid moet in plaats komen van zelfredzaamheid. We maken nog lang niet genoeg gebruik van de bereidheid van         mensen om voor elkaar te zorgen.

Meer informatie: