Tom Postmes

•  In extreme situaties zoals rampen worden mensen solidair en weerbaar. Dat komt door groepsdynamiek die ook in “normale”              groepen aanwezig is
•  Een gedeelde realiteit is het fundament van saamhorigheid
•  Zelforganisatie en weerbaarheid bloeien op als een groep zichzelf een doel stelt en de leiding goed faciliteert
•  Samenwerking binnen groepen gedijt als men onderlinge verschillen accepteert

Meer informatie: